Psykisk helsevern

Psykisk helsevernloven angir pasienters rettigheter og plikter under observasjon og behandling av psykiske lidelser. Psykisk helsevern kan skje frivillig eller ved tvang. Ved tvungent psykisk helsevern er det strenge vilkår som må være oppfylt, da det er svært inngripende å motta behandling mot sin vilje.

Vedtak om tvungent psykisk helsevern kan påklages til kontrollkommisjonen. Både pasienten og pasientens nærmeste pårørende kan klage. Vi har bred erfaring med å bistå personer ved klage til kontrollkommisjonen. Vi bistår også ved klage over tvangsmedisineringsvedtak og overføring mellom institusjoner.

Den som ønsker å klage på et tvangsvedtak har rett til advokatbistand dekket av det offentlige.

Følgende medarbeidere arbeider særskilt med psykisk helsevern

Advokatfullmektig

Telefon: 928 04 720
E-post: ksw@haagensenbakkelund.no

Advokatfullmektig

Telefon: 478 46 144
E-post: joh@haagensenbakkelund.no