Asianajaja Anna-Maria Feodoroff

Asianajaja Anna-Maria Feodoroff

Feodoroff on suomensyntyinen ja puhuu suomea äidinkielenään. Feodoroff on asunut Norjassa vuodesta 2003 lähtien ja hallitsee norjankielen toisena äidinkielenään.

Feodoroff on suorittanut oikeustieteellisen maisterintutkinnon Tromssan Yliopistossa, josta hän valmistui syksyllä 2017. Valmistauduttuaan Feodoroff on toiminut asianajajan avustajana Asianajotoimistossa Haagensen & Bakkelund AS:ssa, Tromsassa.

Norjassa asianajajan luvan saaminen edellyttää mm. asianajatutkinnon suorittamisen, vähintään kahden vuoden toiminnan asianajoalalla ja rehelliseksi tunnettavuuden. Feodoroff hyväksyttiin asianajajaksi keväällä 2020 ja on Norjan Asianajajaliiton jäsen.

Asianajaja Feodoroff on perehtynyt kiinteistöoikeudellisien, sopimusoikeudellisien ja  kunnallisoikeudellisien asioiden parissa. Feodoroffilla on kokemusta konsultoinnista sekä riidanratkaisutehtävistä ja oikeudenkäyntitehtävistä useilta oikeusalueilta.

Feodoroff tarjoaa norjan lain asianajopalveluita suomalaisille yrityksille ja yksityishenkilöille suomeksi. Suomalaiset asiakkaat kokevat usein, että asioiminen äidinkielellä on helpompaa ja turvallisempaa kuin vieraalla kielellä, varsinkin kuin kyseessä on tärkeistä oikeudellisista kysymyksistä.

Noudatamme Norjan Asianajajaliiton asianajotoimintaa koskevia säädöksiä ja ohjeita, kuten hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita ja koulutusvaatimuksia.

Asianajopalkkiosta sovitaan asiakkaan kanssa toimeksiannon yhteydessä. Asianajajan palkkio perustuu tuntilaskutukseen. Tuntihintamme riippuu asiakkaan määrittelemän toimeksiannon työmäärästä ja vaikeusasteesta.