Advokatfullmektig Kristian Støback Wilhelmsen

Advokatfullmektig Kristian Støback Wilhelmsen har mastergrad i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Han har tidligere jobbet som Universitetslektor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Wilhelmsen har også erfaring fra politisk arbeid, både lokalt og nasjonalt.
 
Wilhelmsen har en bred saksportefølje hos advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS. Han jobber, blant annet, innenfor fast eiendom, kontraktsrett, psykisk helsevern, kommunal- og forvaltningsrett, samt offentlige anskaffelser.
 
Yrkeserfaring
  • 2020 – dd    Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS
  • 2018-2020   Universitetslektor, Det juridiske fakultet, universitetet i Troms
 
Verv
  • 2015 – 2019   Nestleder Tromsø Høyre
  • 2013 – 2019   Gruppesekretær Tromsø Høyre
  • 2013 – 2017   Vararepresentant til Stortinget
  • 2013 – 2015   Leder for utdanning-, kultur- og idrettskomitéen i Tromsø kommune
  • 2011 – 2013   Nestleder for helse- og omsorgskomitéen i Tromsø kommune
  • 2011 – 2013   Leder for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Tromsø kommune