Advokatfullmektig Julie Hille

Advokatfullmektig Julie Hille

Advokatfullmektig Julie Hille har mastergrad i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø. I dette inngår 30 studiepoeng fra utvekslingsopphold ved Lunds Universitet, Sverige.
 
Hille har en bred saksportefølje hos advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS. Hun arbeider blant annet med  foreldretvister, ektefelleskifte, arbeidsrett, strafferett, psykisk helsevern, samt kommunal- og forvaltningsrett. 
 

Yrkeserfaring

  • 2021 – dd      Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS
  • 2018 – 2020  Kursleder i innføring i juridisk metode for 1. avdeling