Advokat Torbjørn Andreas Bakkelund

E-post: tab@haagensenbakkelund.no

Telefon: 902 06 688

Språk: Norsk, engelsk

Fagområder: Barnevern, barnefordeling, strafferett,  kommunalrett, skifteoppgjør

Advokat Torbjørn Andreas Bakkelund

Advokat og partner Torbjørn Andreas Bakkelund er utdannet ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø. Han har arbeidet hos Kommuneadvokaten, og var i en periode konstituert Kommuneadvokat.  Han har også vært fylkesnemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Troms og Finnmark.

Bakkelund jobber hovedsakelig med saker etter barnevernloven og lov om barn og foreldre. Han bistår barneverntjenesten i en rekke kommuner i Nord-Norge. I tillegg påtar han seg forsvareroppdrag.

Yrkeserfaring

  • 2015 – dd   Advokat og partner i Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS
  • 2014-2015  Leder for Kommuneadvokaten i Tromsø. 
  • 2012-2014  Fylkesnemndsleder, fylkesnemnda i Troms og Finnmark
  • 2002-2012  Advokatfullmektig og advokat hos Kommuneadvokaten i Tromsø
  • 2001-2002  Tinglysningskonsulent / dommerfullmektig i Nord-Troms tingrett