Advokat Thorbjørn Riise Haagensen

Advokat og partner Thorbjørn Riise Haagensen er utdannet ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø. Han var arbeidet hos Kommuneadvokaten i Tromsø i perioden 2004 – 2015, og er fast sensor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø.

Haagensen jobber hovedsakelig med rådgivning og prosedyre innenfor kontraktsrett, fast eiendom, entreprise, plan- og bygningsrett, kommunal- og forvaltningsrett, samt med skjønn og ekspropriasjon.

Haagensen har også konsesjon fra Finanstilsynet til å gjennomføre eiendomsoverdragelser.

Yrkeserfaring

  • 2015 – dd  Advokat og partner i Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS
  • 2004-2015 Advokatfullmektig og advokat, Kommuneadvokaten i Tromsø. 
  • 2004-dd Sensor, underviser og veileder, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø 
  • 2002 Trainee BA-HR advokatfirma
  • 2002 Trainee Wikborg & Rein advokatfirma
 

Verv

  • 2013- REK Nord, regionaletisk forskningskomité.
  • Diverse styreverv
 

Publikasjoner

  • 2008  Kommenterte Høyesterettsavgjørelser i forvaltningsrett. Bok utgitt på Fagbokforlaget. Medforfattere: Markus Hoel Lie og Jon Petter Rui Johansen
  • 2004 Inhabilitet for styremedlem for daglig leder i aksjeselskap og allmennaksjeselskap. Bok utgitt på Fagbokforlaget. Medforfatter: Markus Hoel Lie