Nyheter
 

KONTAKT
Våre kontorer ligger i Haakon den Gamles gate 5, sentralt i Tromsø sentrum. Kontakt oss på 40 39 30 30 eller post@HaagensenBakkelund.no

Postadresse: Postboks 72, 9251 Tromsø 

E-post: post@Haagensenbakkelund.no
Telefon: 40 39 30 30
Besøksadresse: Haakon Den Gamles gt 5, 9008 Tromsø
Postadresse: Pb 72, 9251 Tromsø