Medlemmer av Den Norske Advokatforening
ADVOKATFIRMAET
HAAGENSEN & BAKKELUND AS
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANBUD / OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
 
 
Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS har spisskompetanse på fagområdet offentlige anskaffelser. Våre advokater har omfattende erfaring med å gjennomføre anskaffelser på vegne av det offentlige, herunder offentlige helseforetak og Statens vegvesen.

Vi kan bistå både offentlige oppdragsgivere og tilbydere/private i alle typer problemstillinger innenfor fagområdet offentlige anskaffelser, herunder blant annet:
Veiledning ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kunngjøring av konkurranser
Veiledning ved utarbeidelse av tilbud
Bistand ved klage på avvisning
Bistand ved klage på tildeling
Utforming av klage til KOFA
Gjennomføre rettslig prosess med krav om tildeling / erstatning
Opplæring innen lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
Vi har kontor i Tromsø, men bistår klienter over hele landet i anbudsrettslige spørsmål.

Ta kontakt på tlf 917 17 786 for en uforpliktende smtale