Medlemmer av Den Norske Advokatforening
ADVOKATFIRMAET
HAAGENSEN & BAKKELUND AS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-post: post@Haagensenbakkelund.no
Telefon: 909 58349
Besøksadresse: Haakon Den Gamles Gt 5, 9008 Tromsø
Postadresse: Pb 72, 9251 Tromsø

                 PRISER


Honorarberegningen skjer i henhold til tidsforbuket i den enkelte sak og tar utgangspunkt i en timesats på kr 1500 til 1900, avhengig av sakens art og kompleksitet. Merverdiavgift kommer i tillegg.

Gebyrer til det offentlige og andre direkte utlegg i anledning saken, for eksempel reise- og oppholdsutgifter, faktureres særskilt.

For enkelte sakstyper vil reglene om fri rettshjelp og/eller fri saksførsel gi rett til dekning av advokatutgiftene fra det offentlige. Se nærmere om dette her
.