Nyheter
 

E-post: post@Haagensenbakkelund.no
Telefon: 40 39 30 30
Postadresse: Pb 72, 9251 Tromsø
Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS består av advokater med lang erfaring på en rekke rettsområder. Vi tilbyr rådgivning og prosedyre til både bedrifter, kommuner og privatpersoner. Vi er lokalisert i Tromsø, men har hele Nord-Norge som nedslagsfelt. Ta kontakt på e-post post@haagensenbakkelund.no eller telefon 40 39 30 30 for en uforpliktende samtale.
Advokat Thorbjørn Riise Haagensen
Advokat Thorbjørn Riise Haagensen har omfattende og bred prosedyreerfaring fra Kommuneadokaten i Tromsø. Han har i en årrekke vært tilknyttet Det juridiske faktulet ved Universitetet i Tromsø i form av undervisnings- og sensuroppdrag. Haagensen kan bistå på en rekke rettsområder, men jobber særlig med fast eiendom/entreprise, ekspropriasjon/skjønn og kontraktsrett. Haagensen treffes på tlf 909 58349 eller trh@haagensenbakkelund.no. Se fullstendig CV her.                   
OM ADVOKATFIRMAET HAAGENSEN & BAKKELUND AS
Advokat Torbjørn Andreas Bakkelund
Advokat Torbjørn Andreas Bakkelund har lang erfaring med å føre saker for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker - og har også selv vært nemndsleder i Fylkesnemnda for Troms og Finnmark. Bakkelund har kompetanse på en rekke rettsområder, herunder barnevernrett, barnefordeling, ekspropriasjon/skjønn, fast eiendom, arbeidsrett, pengekravsrett og strafferett. Bakkelund har vært konstituert kommuneadvokat i Tromsø i en periode og har god kjenneskap til kommunal forvaltning. Bakkelund treffes på tlf 902 06688 eller tab@haagensenbakkelund.no. Se fullstendig CV her.                   
                   
 
Advokatfullmektig Anna-Maria Feodoroff er utdannet fra Universitetet i Tromsø - og kan bistå på de fleste rettsområder. Hun har skrevet masteravhandling innen samerett og menneskerettigheter. Feodoroff snakker flytende finsk. Feodoroff treffes på tlf 902 18 915 eller amf@haagensenbakkelund.no. Se fullstendig CV her.         
Antonsen har oppgjørseksamen og bistår ved eiendomsoverdragelser. Antonsen treffes på tlf 41 50 04 23 eller tha@haagensenbakkelund.no.          
Oppgjørsansvarlig Trude H. Antonsen

Advokatfullmektig Ole Kristian Sandvik
Advokatfullmektig Ole Kristian Sandvik er utdannet fra Universitetet i Tromsø. Han har også jobbet som lektor ved Det juridiske fakultet - og forestår fortsatt undervisningsoppdrag. Sandvik har skrevet masteravhandling innen selskapsrett. Sandvik treffes på tlf 934 62 876 eller oks@haagensenbakkelund.no.
Uteng forestår den administrative styringen av selskapet, samt sekretæroppgaver. Hun er utdannet advokatsekretær og har tidligere erfaring fra restaurantbransjen og butikkdrift. Uteng kan treffes på tlf 92 62 40 91 eller leu@haagensenbakkelund.no   
Kontorleder Linn E. Uteng
Advokatfullmektig Anna-Maria Feodoroff
Advokatfullmektig Helene Johnsen
Advokatfullmektig Helene Johnsen har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø, samt 60 studiepoeng i økonomi og adminstrasjon. Hun kan yte bistand på de fleste rettsområder. Johnsen treffes på tlf 404 95 868 eller hej@haagensenbakkelund.no. Se fullstendig CV her.