Nyheter
 

E-post: post@Haagensenbakkelund.no
Telefon: 40 39 30 30
Postadresse: Pb 72, 9251 Tromsø
Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS består av advokater med lang erfaring på en rekke rettsområder. Vi tilbyr rådgivning og prosedyre til både bedrifter, kommuner og privatpersoner. Vi er lokalisert i Tromsø og Kirkenes, men har hele Nord-Norge som nedslagsfelt. Ta kontakt på e-post post@haagensenbakkelund.no eller telefon 40 39 30 30 for en uforpliktende samtale.
Advokat Thorbjørn Riise Haagensen
Advokat Thorbjørn Riise Haagensen har omfattende og bred prosedyreerfaring fra Kommuneadokaten i Tromsø. Han har i en årrekke vært tilknyttet Det juridiske faktulet ved Universitetet i Tromsø i form av undervisnings- og sensuroppdrag. Haagensen kan bistå på en rekke rettsområder, men jobber særlig med fast eiendom/entreprise, ekspropriasjon/skjønn og kontraktsrett. Haagensen treffes på tlf 909 58349 eller trh@haagensenbakkelund.no. Se fullstendig CV her.                   
OM ADVOKATFIRMAET HAAGENSEN & BAKKELUND AS
Advokat Torbjørn Andreas Bakkelund
Advokat Torbjørn Andreas Bakkelund har lang erfaring med å føre saker for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker - og har også selv vært nemndsleder i Fylkesnemnda for Troms og Finnmark. Bakkelund har kompetanse på en rekke rettsområder, herunder barnevernrett, barnefordeling, ekspropriasjon/skjønn, fast eiendom, arbeidsrett, pengekravsrett og strafferett. Bakkelund har vært konstituert kommuneadvokat i Tromsø i en periode og har god kjenneskap til kommunal forvaltning. Bakkelund treffes på tlf 902 06688 eller tab@haagensenbakkelund.no. Se fullstendig CV her.                   
Advokat Stine Celius har særskilt kompetanse på offentlige anskaffelser gjennom tidligere stillinger som advokatfullmektig i Helseforetakenes Innkjøpsservice AS og anskaffelseskoordinator i Statens Vegvesen. Videre har Celius spesialfag i arbeidsrett og bygg- og entrepriserett, samt skrevet masteroppgave i samerett. For øvrig kan Celius bistå på en rekke rettsområder, herunder familierett/arverett, yrkesskadeerstatning, alminnelig erstatningsrett og fast eiendom. Celius treffes på tlf 917 17 786 eller stc@haagensenbakkelund.no. Celius har kontorsted i Kirkenes.Se fullstendig CV her.                   
Advokat Stine Celius
Antonsen har det administrative ansvaret i advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS, og fører selskapets regnskap. Antonsen forestår dessuten oppgaver i forbindelse med eiendomsoverdragelser og hjelpevergeoppdrag. Antonsen har bakgrunn fra blant annet COWI og Acta kapitalforvaltning. Antonsen treffes på tlf 41 50 04 23 eller tha@haagensenbakkelund.no.          
Kontorleder Trude H. Antonsen

Advokatfullmektig Anna-Maria Feodoroff er utdannet fra Universitetet i Tromsø - og kan bistå på de fleste rettsområder. Hun har skrevet masteravhandling innen samerett og menneskerettigheter. Feodoroff snakker flytende finsk. Feodoroff treffes på tlf 902 18 915 eller amf@haagensenbakkelund.no. Se fullstendig CV her.         
Advokatfullmektig Anna-Maria Feodoroff
Uteng er utdannet advokatsekretær og forestår løpende sekretæroppgaver ved kontoret i Tromsø. Hun har tidligere erfaring fra restaurantbransjen og butikkdrift. Uteng kan treffes på tlf 92 62 40 91 eller leu@haagensenbakkelund.no   
Advokatsekretær Linn E. Uteng