Medlemmer av Den Norske Advokatforening
ADVOKATFIRMAET
HAAGENSEN & BAKKELUND AS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-post: post@Haagensenbakkelund.no
Telefon: 40 39 30 30
Besøksadresse: Haakon Den Gamles Gt 5, 9008 Tromsø
Postadresse: Pb 72, 9251 Tromsø


Våre kontorer ligger i Haakon den Gamles gate 5, sentralt i Tromsø sentrum. Kontakt oss på tlf  40 39 30 30 eller
post@HaagensenBakkelund.no Postadresse: Postboks 72, 9251 Tromsø