Nyheter
 

E-post: post@Haagensenbakkelund.no
Telefon: 40 39 30 30
Postadresse: Pb 72, 9251 Tromsø

Våre kontorer ligger i Haakon den Gamles gate 5, sentralt i Tromsø sentrum. Kontakt oss på tlf  40 39 30 30 eller post@HaagensenBakkelund.no Postadresse: Postboks 72, 9251 Tromsø.