Medlemmer av Den Norske Advokatforening
ADVOKATFIRMAET
HAAGENSEN & BAKKELUND AS
 
Nyheter
 
 

Advokat Thorbjørn Riise Haagensen (f. 1977)

Telefon: 909 58349            E-post: Trh@HaagensenBakkelund.no

Utdanning:
2004            Juridisk embetseksamen, Universitetet i Tromsø

Arbeidserfaring:
2015 - dd    Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS - Advokat og medeier

2004-2015  Kommuneadvokaten, Tromsø kommune -  Advokatfullmektig/advokat

2004 - dd   Juridisk fakultet, Universitet i Tromsø - Sensor, underviser, veileder

2008 - dd   Høgskolen i Bodø - Sensor

2002          BA-HR advokatfirma, Oslo - Trainee

2002          Wikborg, Rein & Co advokatfirma, Oslo - Trainee

Verv:
2013 - dd  REK Nord, regionaletisk forskningskomite - medlem

Publikasjoner:
2008 -      Kommenterte Høyesterettsavgjørelser i forvaltningsrett. Bok utgitt på Fagbokforlaget.
                Medforfattere: Markus Hoel Lie og Jon Petter Rui Johansen

2004  -     Inhabilitet for styremedlem og daglig leder i aksjeselskap og allmennaksjeselskap. Bok utgitt på Fagbokforlaget. 
                 Medforfatter: Markus Hoel Lie.

E-post: post@Haagensenbakkelund.no
Telefon: 909 58349
Besøksadresse: Haakon Den Gamles gt 5, 9008 Tromsø
Postadresse: Pb 72, 9251 Tromsø