Medlemmer av Den Norske Advokatforening
ADVOKATFIRMAET
HAAGENSEN & BAKKELUND AS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-post: post@Haagensenbakkelund.no
Telefon: 40 39 30 30
Besøksadresse: Haakon Den Gamles Gt 5, 9008 Tromsø
Postadresse: Pb 72, 9251 Tromsø


FRI RETTSHJELPFri rettshjelp er en offentlig støtteordning som skal sikre juridisk bistand i visse typer saker som er særlig viktige for folks velferd. I noen sakstyper er det behovsprøving i form av inntekts- og formuesgrenser. Dette gjelder for eksempel saker etter ekteskapsloven og saker om oppsigelse av arbeidsforhold. For 2015 er inntektsgrensen kr 246 000,- for enslige og kr 369 000 (samlet) for ekstefeller. Formuesgrensen er kr 100 000,-.

Se lov om fri rettshjelp.

Skjema for søknad om fri rettshjelp.

Dersom barnevernet reiser sak for fylkesnemnda (for eksempel med begjæring omsorgsovertakelse), så ytes det fri rettshjelp uten hensyn til inntekt og formue. Det er da ikke nødvendig å sende inn søknad.