Nyheter
 

E-post: post@Haagensenbakkelund.no
Telefon: 40 39 30 30
Besøksadresse: Haakon Den Gamles gt 5, 9008 Tromsø
Postadresse: Pb 72, 9251 Tromsø

Telefon: 902 18915    E-post:  amf@Haagensenbakkelund.no
Advokatfullmektig Anna-Maria Feodoroff (f. 1990)
Utdanning:
2017            Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

2012            Bachelor i sosialantropolig, Universitetet i Tromsø

2010            Business english, Columbia UniversityArbeidserfaring:
2017 -      Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS - Advokatfullmektig

2016        Statoil legal, traineeAnnet:
Masteroppgave i rettsitenskap:
"Rettskartleggingsprosessen i Finnmark i lys av Norges
internasjonale forpliktelser - Betydningen av EMDs innfortolkning
av prosessuelle garantier i materielle bestemmelser for
rettskartleggingen i Finnmark. 2017

Språk: Norsk, finsk, engelsk, tysk