Medlemmer av Den Norske Advokatforening
ADVOKATFIRMAET
HAAGENSEN & BAKKELUND AS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-post: post@Haagensenbakkelund.no
Telefon: 40 39 30 30
Besøksadresse: Haakon Den Gamles Gt 5, 9008 Tromsø
Postadresse: Pb 72, 9251 Tromsø

Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS tilbyr rådgivning og prosedyre
innenfor de fleste rettsområder. Vi har imidlertid særlig erfaring/kompetanse
på følgende områder:

Vi bistår også ved eiendomsoverdragelser - og tilbyr fastpris på kr 8500 + mva for gjennomføring av oppgjør og ovedragelse.