Medlemmer av Den Norske Advokatforening
ADVOKATFIRMAET
HAAGENSEN & BAKKELUND AS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-post: post@Haagensenbakkelund.no
Telefon: 40 39 30 30
Besøksadresse: Haakon Den Gamles Gt 5, 9008 Tromsø
Postadresse: Pb 72, 9251 Tromsø

EKSPROPRIASJON  /  SKJØNN
 
 
 
For at stat eller kommune skal ha rett til å overta eiendom mot eierens vilje, kreves det uttrykkelig hjemmel i lov. Det finnes flere ulike lovhjemler - men mest praktisk er kanskje oreigningslova, som gir hjemmel for ekspropriasjon til for eksempel til skolebygg, jernbane og vann- og avløpsrør.

For uten at det er viktig å undersøke at det finnes hjemmel til inngrepet, er det - ikke minst - viktig å sørge for at den grunnlovfestede retten til full erstatning til overholdes. I enkelte tilfeller kan selv små rettslige nyanser gi store utslag i erstatningsutbetalingen (f.eks om erstatningen skal ta utgangspunkt i eiendommens verdi som boligtomt eller som friluftsområde).

Stat eller kommune plikter å dekke de private parters advokatutgifter ved ekspropriasjon.

Ta kontakt på tlf 40 39 30 30 eller post@haagensenbakkelund.no, så sikrer vi dine rettigheter i prosessen. Vi dekker hele landet.