Nyheter
 

E-post: post@Haagensenbakkelund.no
Telefon: 40 39 30 30
Besøksadresse: Haakon Den Gamles gt 5, 9008 Tromsø
Postadresse: Pb 72, 9251 Tromsø

Telefon: 917 17786      E-post:  Stc@Haagensenbakkelund.no
Advokat Stine Celius (f. 1987)
Utdanning:
2015            Bygg- og entrepriserett, spesialfag, Universitetet i Oslo

2014            EU and EEA public Procurement Law, spesialfag, Universitetet i Bergen

2013            Arbeidsrett, spesialfag, Universitetet i Tromsø

2012            Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

2008            Åpne emner i Samfunnsvitenskapelig fag (112,5 studiepoeng), NTNUArbeidserfaring:
2016 - dd     Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS - Advokatfullmektig og advokat

2014-2016  Statens Vegvesen - Anskaffelseskoordinator

2013-2014  Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) -  Advokatfullmektig

2013            NAV Tromsø - rådgiver

2011            Sis  - Finnmárkku diggegoddi (Indre Finnmark Tingrett) praksisstudent


Publikasjoner:
2012 -        Betydningen av ILO-konvensjon nr. 169 artikkel 14 for kartlegging og anerkjennelse
aveksisterende rettigheter på Finnmarkseiendommens grunn - Masteroppgave, Det juridiske fakultet, UiT

http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/4799/thesis.pdf