Medlemmer av Den Norske Advokatforening
ADVOKATFIRMAET
HAAGENSEN & BAKKELUND AS
 
Nyheter
 
 

Advokatfullmektig Stine Celius (f. 1987)

Telefon: 917 17 786            E-post: Stc@HaagensenBakkelund.no

Utdanning:
2015            Bygge- og entrepriserett, spesialfag, Universitetet i Oslo

2014            EU and EEA public Procurement Law, spesialfag, Universitetet i Bergen

2013            Arbeidsrett, spesialfag, Universitetet i Tromsø

2012            Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

2008            Åpne emner samfunnsvitenskapelige fag (112,5 studiepoeng), NTNU 


Arbeidserfaring:
2016 - dd    Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS - Advokatfullmektig

2014-2016  Juridiske saker og anskaffelser, Statens Vegvesen - Anskaffelseskoordinator, juridisk rådgiver

2013-2014  Helseforetakenes Innkjøpsserivice AS (HINAS) - Advokatfullmektig

2013            NAV Tromsø - rådgiver

2011            Sis- Finnmárkku diggegoddi (Indre Finnmark Tingrett) praksisstudent 4 uker


Publikasjoner:
2012 -        Betydningen av ILO-konvensjon nr. 169 artikkel 14 for kartlegging og anerkjennelse aveksisterende rettigheter på          Finnmarkseiendommens grunn - Masteroppgave, Det juridiske fakultet, UiT

http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/4799/thesis.pdfE-post: post@Haagensenbakkelund.no
Telefon: 909 58349
Besøksadresse: Haakon Den Gamles gt 5, 9008 Tromsø
Postadresse: Pb 72, 9251 Tromsø