Medlemmer av Den Norske Advokatforening
ADVOKATFIRMAET
HAAGENSEN & BAKKELUND AS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-post: post@Haagensenbakkelund.no
Telefon: 40 39 30 30
Besøksadresse: Haakon Den Gamles Gt 5, 9008 Tromsø
Postadresse: Pb 72, 9251 Tromsø

Mangler ved boligsalg
 
 
Ved salg av boliger er det vanlig at selger tar forbehold om at boligen selges "som den er".  Dette betyr at kjøper aksepterer boligens tilstand og i utgangspunktet ikke kan rette krav mot selger dersom det viser seg å være problemer med boligen. Det finnes imidlertid noen viktige unntak fra dette:


Avhendingsloven § 3-7: Selger har tilbakeholdt opplysninger som han måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få.

Avhendingsloven § 3-8:
Det er gitt uriktige opplysninger om eiendommen i salgsprospekt, annonse e.l.
Et eksempel fra en av vår praksis, er en sak hvor det det i prospektet var opplyst at taket var skiftet i 2009, mens det i realiteten var atskillig eldre. Dette ble funne å representere en mangel - og kjøper fikk prisavslag.
Merk at rene bagatellmessige feilopplysninger ikke vil utgjøre en mangel idet det kreves at man må kunne ut ifra at de feilaktige opplysningene har virket inn på kjøpet (f.eks hvor mye man har vært villig til å betale for boligen).

Avhendingsloven § 3-9
: Eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.
Dette beror på en skjønnsmessig vurdering, men når kostnadene til utbedring utgjør 4-5 prosent av kjøpesummen, er det en tendens til at domstolene konkluderer med at det foreligger mangel etter avhendingsloven § 3-9.

Dersom du mistenker at det foreligger mangler, er det normalt fornuftig å kontakte en takstmann som kan gjøre en faglig vurdering. Vi kan formidle kontakt med takstmenn/takstingeniører med lang erfaring i å påvise/taksere mangler.

Merk at de fleste innboforsikringer også inneholder en rettshjelpsforsikring som dekker advokatutgifter i anledning mangelstvist ved fast eiendom. Dette gjelder både dersom du er selger eller dersom du er kjøper. 

Ta kontakt på tlf 40 39 30 30 for en uforpliktende samtale!