Nyheter
 

E-post: post@Haagensenbakkelund.no
Telefon: 40 39 30 30
Besøksadresse: Haakon Den Gamles gt 5, 9008 Tromsø
Postadresse: Pb 72, 9251 Tromsø

Telefon: 902 06688      E-post:  Tab@Haagensenbakkelund.no
Advokat Thorbjørn Andreas Bakkelund  (f. 1975)
Utdanning:
2001            Juridisk embetseksamen, Universitetet i Tromsø

Arbeidserfaring:
2015 - dd    Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS - Advokat og medeier

2014-2015  Kommuneadvokaten, Tromsø kommune -  Konstituert kommuneadvokat

2013-2014  Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Troms og Finnmark - Fylkesnemndsleder

2002-2012  Komuneadvokaten, Tromsø kommune - Advokatfullmektig/ advokat

2002          Nord-Troms tingrett, dommerfullmektig

2001          Nord-Troms tingrett, saksbehandler tinglysningsavdelingen