Medlemmer av Den Norske Advokatforening
ADVOKATFIRMAET
HAAGENSEN & BAKKELUND AS
 
 
 
 
Nyheter
 
 
 
 
E-post: post@Haagensenbakkelund.no
Telefon: 909 58349
Besøksadresse: Haakon Den Gamles Gt 5, 9008 Tromsø
Postadresse: Pb 72, 9251 Tromsø

Advokat Torbjørn Andreas Bakkelund (f. 1975)

Telefon: 902 06 688            E-post: Post@HaagensenBakkelund.noUtdanning:
2001            Juridisk embetseksamen, Universitetet i Tromsø


Arbeidserfaring:
2015 - dd     Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS - Advokat og medeier

2014-2015   Kommuneadvokaten, Tromsø kommune -  Konstituert Kommuneadvokat

2013-2014   Fylkesnemnda for Barnevern og sosiale saker i Troms og Finnmark - Fylkesnemndsleder

2002-2012   Kommuneadvokaten, Tromsø kommune - Advokatfullmektig/ advokat

2002            Nord-Troms tingrett - Dommerfullmektig

2001            Nord-Troms tingrett - Saksbehandler, tinglysningsavdelingen