Medlemmer av Den Norske Advokatforening
ADVOKATFIRMAET
HAAGENSEN & BAKKELUND AS
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARBEIDSRETT
 
 
Arbeidsretten er et rettsområde med en rekke formkrav og frister. Vårt kontor tilbyr spesialisert bistand både til arbeidstakere og arbeidsgivere. Vi bistår også ved eventuelle prosesser for domstolene. Vi kan tilby bistand i alle typer problemstillinger innenfor fagområdet arbeidsrett, herunder blant annet:

Oppsigelser / avskjed
Tolkning av arbeidsavtalen
Omplassering av arbeidstakere
Midlertidige ansettelser
Permitteringer
Konflikthåndtering
Fortrinnsrett
Varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
Vi har kontor i Tromsø, men bistår klienter i hele Troms og Finnmark.

Ta kontakt på tlf 40 39 30 30  for en uforpliktende samtale
E-post: post@Haagensenbakkelund.no
Telefon: 40 39 30 30
Besøksadresse: Haakon Den Gamles Gt 5, 9008 Tromsø
Postadresse: Pb 72, 9251 Tromsø