Medlemmer av Den Norske Advokatforening
ADVOKATFIRMAET
HAAGENSEN & BAKKELUND AS
 
 
 
 
 
Nyheter
 
 
 
 
E-post: post@Haagensenbakkelund.no
Telefon: 909 58349
Besøksadresse: Haakon Den Gamles Gt 5, 9008 Tromsø
Postadresse: Pb 72, 9251 Tromsø

Kontorleder Trude H. Antonsen (f. 1972)

Telefon: 41 50 04 23

E-post:Tha@HaagensenBakkelund.noAntonsen har bakgrunn fra blant annet COWI og Acta kapitalforvaltning. Hun har det administrative ansvaret i advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS og fører selskapets regnskap.

Trude Antonsen forestår dessuten en del oppgaver i forbindelse med eiendomsoverdragelser og skifte av dødsbo.