Nyheter
 

  E-post: post@Haagensenbakkelund.no
Telefon: 40 39 30 30
Postadresse: Pb 72, 9251 Tromsø

Besøksadresser:  Haakon Den Gamles gt 5, 9008 Tromsø
               Hans Væggers vei 10, Kirkenes


Vår kompetanse  -  din trygghet!

Vi dekker hele Nord-Norge   -   Kontorer i Tromsø og Kirkenes